Когато добавим requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE) казваме на Activity да скрие title bar.