Лесен скрипт за взимане на IP- адреса по хост,

пр: dir.bg ->194.145.63.12

.